NAPPULAN PÄIVÄKODIN

VARHAISKASVATUSPAIKKOJEN HAKU 1.8.2019 ALKAVALLE TOIMINTAKAUDELLE JA ILMOITTAUTUMINEN 19.8.2019 ALKAVAAN ESIOPETUKSEEN.

HAKUAIKA 25.2-3.3.2019


Nappulan päiväkoti on yksityinen, Nappulan päiväkotiyhdistys ry:n ylläpitämä päiväkoti Loimaan keskustassa.
Tarjoamme varhaiskasvatusta 1-6-vuotiaille sekä esiopetusta.

Nappulan päiväkotiin voivat hakea kaikki loimaalaiset hakijat. Nappulan päiväkoti poikkeaa muista Loimaan päiväkodeista siinä, että yhdistyksen johtokunta valitsee Nappulaan pääsevät lapset.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisesti Nappulaan valitaan ensisisijaisesti Loimaan aluesairaalan henkilökunnan lapset, ja seuraavaksi Nappulassa jo hoidossa olevien lasten sisarukset. Noin kolmasosa lapsista valikoituu Nappulaan tällä tavoin, riippuen vähän vapautuvien paikkojen määrästä.

Nappulan päiväkotiyhdistyksellä on ostopalvelusopimus Loimaan kaupungin kanssa, joten hoitomaksut ja hakumenettely ovat samat, kuin Loimaan kaupungin muissakin varhaiskasvatuspaikoissa.TERVETULOA TUTUSTUMAAN NAPPULAAN!

Sähköiset hakukaavakkeet löytyvät Loimaan kaupungin varhaiskasvatus-sivuilta